Opuściłeś zakład karny i zastanawiasz się co dalej?

Zobacz gdzie możesz przenocować, zjeść, znaleźć zatrudnienie, uzyskać poradę prawną, otrzymać innego rodzaju wsparcie.

O portalu

Portal Pomocy Postpenitencjarnej CO DALEJ? jest bazą informacji na temat placówek świadczących pomoc osobom w potrzebie. Został stworzony przez kuratorów sądowych i przez nich jest w głównej mierze rozwijany. Adresowany jest zarówno do beneficjentów wsparcia, jak i do profesjonalistów z nimi pracujących. Nasz portal łączy osoby opuszczające jednostki penitencjarne z podmiotami, które chcą i mogą im pomóc. Wierzymy, że powrót do społeczeństwa po odbyciu kary izolacyjnej jest możliwy niemal zawsze, o ile istnieje dobra wola po stronie skazanego i wspólnoty lokalnej. Chcemy wzmacniać motywację jednej i drugiej strony. Tworzymy mapę pomocy postpenitencjarnej i promujemy dobre praktyki. Robimy to na zasadach non-profit. Na portalu nie ma i nie będzie reklam. Wszystkie informacje o placówkach w bazie portalu pochodzą z ogólnodostępnych źródeł.

Ostatnio dodane placówki kliknij i poznaj ofertę

Patronaty:

Krajowa Rada Kuratorów
www.kurator.info
Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie