Przygotowanie do życia na wolności

"Nieważne skąd pochodzisz. Ważne dokąd zmierzasz". [Brian Tracy]

Potrzebujesz wsparcia w pierwszym okresie wolnościowym? Niektóre rzeczy zależą od Ciebie!

Jeżeli wkrótce opuścisz więzienie, poproś wychowawcę ds. pomocy postpenitencjarnej o udzielenie zapomogi – konieczne jest złożenie pisemnej prośby do dyrektora zakładu karnego – napisz ją wcześniej.

Jeżeli jesteś już na wolności, pisemną prośbę o zapomogę przedstaw kuratorowi zawodowemu dla dorosłych w najbliższym dla twojego miejsca pobytu Sądzie Rejonowym. Takim funduszem, choć w mniejszej wysokości niż zakłady karne, dysponują również Sądy Rejonowe. Pamiętaj aby zabrać ze sobą dowód osobisty oraz świadectwo zwolnienia.

Jeszcze w trakcie odbywania kary poproś o spotkanie z wychowawcą ds. pomocy postpenitencjarnej i przedstaw mu szczegółowo swoje obawy związane z opuszczeniem więzienia. Jeśli twoja sytuacja na wolności jest szczególnie trudna, to 6 miesięcy przed zwolnieniem poproś wychowawcę ds. pomocy postpenitencjarnej o objęcie tzw „przygotowaniem do zwolnienia”. Wówczas spotka się z tobą kurator sądowy i wspólnie przygotujecie plan działań, jakie trzeba podjąć aby Ci pomóc. Do tej pomocy mogą zostać zaangażowane również inne osoby/instytucje.

Jeśli to możliwe, jeszcze w więzieniu nawiąż kontakt z rodziną, która będzie mogła Ci pomóc po wyjściu. Lepiej korzystać z pomocy osób bliskich niż obcych.

Oprócz pomocy postpenitencjarnej możesz korzystać także z pomocy społecznej. Warunkiem koniecznym jest podanie pracownikowi socjalnemu adresu miejsca zamieszkania. Sam decydujesz, o którą formę pomocy zwrócisz się wcześniej.

Pomoc Postpenitencjarna najczęściej świadczona jest w formach bezgotówkowych (bony na zakupy, odzież, bilety itd). Niektóre Sądy Rejonowe dysponują również gotówką. Jeżeli po zwolnieniu nie masz zagwarantowanej pracy, zarejestruj się jak najszybciej w Urzędzie Pracy – zostaniesz ubezpieczony na wypadek choroby.

O zapomogę z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej możesz ubiegać się w ciągu 3 miesięcy (w sytuacjach wyjątkowych do 6 miesięcy) od dnia zwolnienia . Z tej pomocy może również korzystać twoja rodzina – także w okresie do 6 miesięcy od chwili twojego osadzenia.

Funduszem pomocy postpenitencjarnej dysponują również niektóre organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje. Listę najbliższych punktów pomocy znajdziesz na naszej stronie głównej – skorzystaj z wyszukiwarki.

Pamiętaj. Najważniejsze to wyciągnąć wnioski z przeszłości i nigdy nie wrócić do więzienia. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *