Dom Socjalny dla Mężczyzn

Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” prowadzi we Wrocławiu przy ul. Reymonta 10, Dom Socjalny dla Mężczyzn. Dom Socjalny jest inicjatywą nowatorską i modelową w swojej dziedzinie. Jest wzorem służby publicznej i roli organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej. Praca Domu Socjalnego rozwiązuje w skali lokalnej problem społeczny bezdomności postpenitencjarnej, przyczynia się do rozwiązania konkretnych problemów i konfliktów społecznych, kierując się wolą porozumienia. Funkcjonowanie Domu Socjalnego ma na celu przede wszystkim: zapewnienie schronienia, dążenie do wyjścia z wykluczenia społecznego, poprawy jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa osób opuszczających jednostki penitencjarne. Działalność Domu ukierunkowana jest więc na łagodzenie skutków bezdomności w stosunku do osób opuszczających jednostki penitencjarne, a rolą Domu jest stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających przejście z wykluczenia społecznego do rzeczywistości społecznej w sposób płynny i trwały. W Domu Socjalnym każdy mieszkaniec przebywa na zasadzie dobrowolności. Stosowana jest tu maksyma: NAJPIERW ŻYĆ, POTEM FILOZOFOWAĆ, dzięki której wyuczoną bezradność daje się zastąpić zaradnością społeczną, wyuczonym optymizmem i radością życia. Aspekty Domu Socjalnego dla Mężczyzn: - mała liczba miejsc, umożliwiająca bezpośredni kontakt z każdym mieszkańcem, - twórcza resocjalizacja oraz działania naprawcze i kreacyjne, - kompleksowe zebranie wiedzy o jednostce, - upodmiotowienie jednostki poprzez brak permanentnego nadzoru, pozostawienie jej suwerenności decyzyjnej oraz przeniesienie na nią odpowiedzialności za miejsce, - ergoterapia jako podstawa podejmowanych działań, - koncepcja funkcjonowania placówki jako domu w rozumieniu społecznym. Działania podejmowane w Domu Socjalnym prowadzą z założenia do usamodzielnienia się mieszkańców poprzez podjęcie pracy zawodowej i znalezienie osobnego miejsca zamieszkania, przy czym należy upewnić się, iż osoba opuszczająca Dom jest zaradna społecznie i posiada umiejętności, które pozwolą  jej na utrzymanie takiego stanu rzeczy. Jednocześnie, działania te wskazują „ścieżkę” osiągnięcia usamodzielnienia w określonym czasie.  Czas pobytu w Domu jest istotną zmienną naszych działań i powinien być on jak najkrótszy. Dane statystyczne dot. Domu Socjalnego: Rocznie, ilość osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze w całej Polsce wynosi ok. 30 tysięcy (dane własne). Do Domu Socjalnego rocznie trafia blisko 120 osób. Dom Socjalny jest jedyną placówką we Wrocławiu, która specjalizuje się w pomocy osobom bezdomnym opuszczającym jednostki penitencjarne. Na przestrzeni ponad 15 lat pomoc stacjonarną w Domu Socjalnym uzyskało 1465 mężczyzn. Ilość osób usamodzielniających się dzięki podjęciu zatrudnienia rozkłada się następująco w kolejnych okresach funkcjonowania Domu: 1996-2000: 48 osób, 2001-2005: 136 osób, 2006-2010: 328 osób, 2011 – 67 osób.

Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” prowadzi we Wrocławiu przy ul. Reymonta 10, Dom Socjalny dla Mężczyzn. Dom Socjalny jest inicjatywą nowatorską i modelową w swojej dziedzinie. Jest wzorem służby publicznej i roli organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej. Praca Domu Socjalnego rozwiązuje w skali lokalnej problem społeczny bezdomności postpenitencjarnej, przyczynia się do rozwiązania konkretnych problemów i konfliktów społecznych, kierując się wolą porozumienia. Funkcjonowanie Domu Socjalnego ma na celu przede wszystkim: zapewnienie schronienia, dążenie do wyjścia z wykluczenia społecznego, poprawy jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa osób opuszczających jednostki penitencjarne. Działalność Domu ukierunkowana jest więc na łagodzenie skutków bezdomności w stosunku do osób opuszczających jednostki penitencjarne, a rolą Domu jest stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających przejście z wykluczenia społecznego do rzeczywistości społecznej w sposób płynny i trwały.

W Domu Socjalnym każdy mieszkaniec przebywa na zasadzie dobrowolności. Stosowana jest tu maksyma: NAJPIERW ŻYĆ, POTEM FILOZOFOWAĆ, dzięki której wyuczoną bezradność daje się zastąpić zaradnością społeczną, wyuczonym optymizmem i radością życia.

Aspekty Domu Socjalnego dla Mężczyzn:

– mała liczba miejsc, umożliwiająca bezpośredni kontakt z każdym mieszkańcem,

– twórcza resocjalizacja oraz działania naprawcze i kreacyjne,

– kompleksowe zebranie wiedzy o jednostce,

– upodmiotowienie jednostki poprzez brak permanentnego nadzoru, pozostawienie jej suwerenności decyzyjnej oraz przeniesienie na nią odpowiedzialności za miejsce,

– ergoterapia jako podstawa podejmowanych działań,

– koncepcja funkcjonowania placówki jako domu w rozumieniu społecznym.

Działania podejmowane w Domu Socjalnym prowadzą z założenia do usamodzielnienia się mieszkańców poprzez podjęcie pracy zawodowej i znalezienie osobnego miejsca zamieszkania, przy czym należy upewnić się, iż osoba opuszczająca Dom jest zaradna społecznie i posiada umiejętności, które pozwolą  jej na utrzymanie takiego stanu rzeczy. Jednocześnie, działania te wskazują „ścieżkę” osiągnięcia usamodzielnienia w określonym czasie.  Czas pobytu w Domu jest istotną zmienną naszych działań i powinien być on jak najkrótszy.

Dane statystyczne dot. Domu Socjalnego:

Rocznie, ilość osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze w całej Polsce wynosi ok. 30 tysięcy (dane własne). Do Domu Socjalnego rocznie trafia blisko 120 osób. Dom Socjalny jest jedyną placówką we Wrocławiu, która specjalizuje się w pomocy osobom bezdomnym opuszczającym jednostki penitencjarne. Na przestrzeni ponad 15 lat pomoc stacjonarną w Domu Socjalnym uzyskało 1465 mężczyzn. Ilość osób usamodzielniających się dzięki podjęciu zatrudnienia rozkłada się następująco w kolejnych okresach funkcjonowania Domu: 1996-2000: 48 osób, 2001-2005: 136 osób, 2006-2010: 328 osób, 2011 – 67 osób.

Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Smoking policy

No smoking inside the property

Parking

Included in resort service charge

Check in

4pm

Check out

11am

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Be the first to review “Dom Socjalny dla Mężczyzn”