Portal Pomocy Postpenitencjarnej CO DALEJ? został stworzony przez kuratorów sądowych. Podmiotami go prowadzącymi są Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS oraz Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza.

poznaj nas lepiej

DSKS Frontis

Sursum Corda