Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

ul.Kusocińskiego 11 29-100 Włoszczowa

pok.203

Sekretariat 

Tel.(41)3941114

Fax.(41)3943006

kuratorzy@wloszczowa.sr.gov.pl

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Kusocińskiego 11
Włoszczowa 29-100 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć