Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul.Kościuszki 2  32-020 Wieliczka

Tel.(12)2891540

kuratorzy@wieliczka.sr.gov.pl

Sekretariat tel.(12)3473074 pok.103 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Kościuszki
Wieliczka 32-020 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć