Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Staszowie

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

ul.Kościuszki 2  28-200 Staszów

Tel.(15)8648280  pok.117

Sekretariat Zespołu

Tel.(15)8848281 pok.116

sekretariatzkss@staszow.sr.gov.pl

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Tadeusza Kościuszki 2
Staszów 28 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć