Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania orzeczeń w Sprawach Karnych

ul.Staszica 12  27-200 Starachowice

kurator.d@starachowice.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiego

tel.(41)2461370

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Stanisława Staszica 15
Starachowice 27-200 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć