Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych

ul.Krasińskiego 11 26-100 Skarżysko-Kamienna

Tel.(41)2520356 pok.4

kuratorzy.karni@skarzysko.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiego

Tel.(41)2520356

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Zygmunta Krasińskiego 11
Skarżysko-Kamienna 26-110 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć