Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

ul.Kościuszki 2 a  27-600  Sandomierz

Tel.(15)8342181

Sekretariat Zespołu

Tel.(15)8342181

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Tadeusza Kościuszki 2
Sandomierz 27 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć