Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sadzie Rejonowym w Pińczowie

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

ul.3 Maja 12 a 28-400 Pińczów

Tel.(41)2462219 pok.14

kuratorzy@pinczow.sr.gov.pl

Sekretariat 

Tel.(41)2462219

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

3 Maja
Pińczów 28-400 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć