Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

Kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych oraz do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

ul.Jagiełły 29 32-600 Oświęcim

Tel.(33)8763827 pok.107

Sekretariat Zespołu Kuratorów

Tel.(32)8763828 pok.108 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Władysława Jagiełły 29
Oświęcim 32 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć