Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Opatowie

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

ul.Plac Obrońców Pokoju 18  27-500 Opatów

Tel.(15)8682788 wew.313  pok.207 

Sekretariat 

Tel.(15)8682788 wew.311

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

plac Obrońców Pokoju 18
Opatów 27-500 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć