Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Miechowie

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w sprawach Karnych oraz Rodzinnych i Nieletnich

ul.Kościuszki 3a Miechów 32-200

Tel.(41)3825135 wew.135  pok.12

kuratorzy@miechow.sr.gov.pl

Pracownicy Obsługi Biurowej

Tel.(41)3825088 wew.188 pok.18 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

plac Tadeusza Kościuszki 3A
Miechów 32-200 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć