Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Końskich

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

ul.Iwo Odrowąża 5  26-200 Końskie

Tel.(41)3722702 wew.53 pok.6

kuratorzy@konskie.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu

Tel.(41)3722702 wew.52 pok.5 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Odrowąża 5
Końskie 26 świętokrzyskie PL
Zobacz jak dotrzeć