Zespół Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

ul.Jakuba bojki 2  33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel.(14)6444310 pok.310

kuratorzy@dabrowatar.sr.gov.pl

Sekretariat  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Tel.(14)6444310 pok.309 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Jakuba Bojki 2
Dąbrowa Tarnowska 33-200 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć