Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych oraz do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

ul.Grunwaldzka 6 32-500 Chrzanów

Tel.(32)6261375 pok.109

kuratorzy@chrzanow.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

tel.(32)6261370 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Grunwaldzka 6
Chrzanów 32 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć