Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Bochni

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

ul.Kościuszki 4 32-700 Bochnia

Tel.(14)6142139

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Tel.(14)6152131

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Kościuszki 4
Bochnia małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć