Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zamościu

kuratorzyd@zamosc.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość

tel. (84) 6392332

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Ormiańska 11
Zamość 22 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć