I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Wołowie

Sekretariat
Dane kontaktowe
ul. Mikołaja Reja 11
56-100 Wołów
pok. 40, piętro III
tel. 71 75 66 147
fax 71 75 66 135
e-mail: kurator@wolow.sr.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Sekretarz
Anna Solińska-Gelmuda

Kierownik Zespołu
Andrzej Chraniuk
pok. 27, piętro II
tel. 71 75 66 148
dyżury: poniedziałek, wtorek, czwartek
godziny przyjęć stron: 9:00 – 14:00
teren działania: miasto Brzeg Dolny, gmina Brzeg Dolny

Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych
Marzena Rzeźnik
pok. 25, piętro II
tel. 71 75 66 146

dyżury: poniedziałek, środa
godziny przyjęć stron: 9:00 – 14:00
co drugi poniedziałek miesiąca
godziny przyjęć stron: 10:00 – 18:00
teren działania: miasto Wołów, gmina Wołów

Justyna Ziemińska
pok. 25, piętro II
tel. 71 75 66 146

dyżury: wtorek, piątek
godziny przyjęć stron: 9:00 – 14:00
ostatni piątek miesiąca w Zakładzie Karnym w Wołowie
od 8:30 w wymiarze czasowym niezbędnym do wykonania powierzonych zadań
w pozostałym zakresie w Sądzie Rejonowym w Wołowie
teren działania: miasto Wołów, gmina Wołów, gmina Wińsko

Sylwia Frankowska
pok. 25, piętro II
tel. 71 75 66 146

dyżury: wtorek, czwartek
godziny przyjęć stron: 9:00 – 14:00
teren działania: miasto Brzeg Dolny, gmina Brzeg Dolny, gmina Wołów

Mikołaja Reja 11
Wołów 56-100 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć