Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

kuratorzyd@tomaszowlub.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

ul. Lwowska 55
22-600 Tomaszów Lubelski

tel./faks: (84) 665-74-64

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Lwowska 55
Tomaszów Lubelski 22 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć