Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Sokółce

kuratorzy@sokolka.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka

sekretariat zespołu:
tel. 85  711-41-29
mail: kuratorzy@sokolka.sr.gov.pl

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Pn-Pt 8.30 - 15
Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
Sokółka 16-100 podlaskie PL
Zobacz jak dotrzeć