Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Olecku

sekretariat.kuratorzy@olecko.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego ds Karnych

ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

sekretariat:
tel. 87 523-06-94, pokój 101
mail: sekretariat.kuratorzy@olecko.sr.gov.pl

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości).

Poniedziałek godz. 8.00-15.00, wtorek - piątek godz. 7.00-14.00
osiedle Siejnik I 18
Olecko 19-400 warmińsko-mazurskie PL
Zobacz jak dotrzeć