Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łukowie

kuratorzyd@lukow.sr.gov.pl

Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Łukowie

ul. Staropijarska 1
21-400 Łuków

tel./fax 25 798-21-60 wew. 152, pok. 47
mail:  kuratorzyd@lukow.sr.gov.pl

kierownik zespołu: tel./fax 25 798-21-60 wew. 159, pok. 45

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Staropijarska 1
Łuków lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć