Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Leżajsku

SĄD REJONOWY W LEŻAJSKU
Ul. Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk
Tel. (17) 240-53-00
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Ul. Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk
Sekretariat Zespołu Kuratorskiego
Pok. 6
Tel. (17) 240-53-35
kuratorzy@lezajsk.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiego
Dyżury: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – godz. 8.00-12.00
Tel. (17) 240-53-24

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Adama Mickiewicza 47
Leżajsk 37-300 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć