Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Krasnymstawie

a.domanska@krasnystaw.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

Krasnystaw, 22-300
ul. Poniatowskiego 31

tel: 82 576-28-01 do 05 w.226

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Stanisława Augusta Poniatowskiego 31
Krasnystaw 22-300 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć