Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim

m.momot@janowlubelski.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich

23-300 Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 94

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Jana Zamoyskiego 94
Janów Lubelski 23-300 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć