Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Ełku

kuratorzy@elk.sr.gov.pl

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego ds Karnych

ul.  Konopnickiej 4
19-300 Ełk

Sekretariat II Zespołu
tel. 87-79629-03-56, pokój 24
mail: kuratorzy@elk.sr.gov.pl

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości).

pn - pt 7-15
Marii Konopnickiej 4
Ełk 19-300 warmińsko-mazurskie PL
Zobacz jak dotrzeć