Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Białymstoku

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujące Orzeczenia w Sprawach Karnych
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok

Sekretariat I Zespołu:
tel. 85 665-62-80, pokój A 419
mail: Izkss@bialystok.sr.gov.pl

Sekretariat II Zespołu:
tel. 85 665-62-80, pokój A 419
mail: IIzkss@bialystok.sr.gov.pl

Sekretariat V Zespołu:
tel. 85 665-62-80, pokój A 419
mail: Vzkss@bialystok.sr.gov.pl

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Pn-Pt 7.30 - 15.30
Adama Mickiewicza 103
Białystok 15-232 podlaskie PL
Zobacz jak dotrzeć