Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy we Włodawie

zkss@wlodawa.sr.gov.pl

Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych Sądu Rejonowego we Włodawie

ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

tel./fax: 82 572-15-13, pok. 4
mail: zkss@wlodawa.sr.gov.pl

kierownik zespołu: tel./fax: 82 572-15-13, pok. 4

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Kościelna 7
Włodawa 22 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć