Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Rykach

zkss@ryki.sr.gov.pl

Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Rykach

ul. Kościuszki 21
08-500 Ryki

tel./fax: 81 865-60-28 pok. nr 5
mail: zkss@ryki.sr.gov.pl

kierownik zespołu mail: tel./fax: 81 865-60-28 pok. 5 a

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Kościuszki 21
Ryki 08-500 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć