Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

kurator1@radzyn.sr.gov.pl

Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski

tel./fax: 83 313-31-70, pok. 218
mailkurator1@radzyn.sr.gov.pl

Kierownik zespołu tel. 83 313-31-71, 83 313-31-71, pok. 219

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
Radzyń Podlaski 21-300 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć