Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Puławach

sekretariat_kk@pulawy.sr.gov.pl

Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Puławach

ul. Partyzantów 6A
24-100 Puławy

tel./fax.: 81 888-55-85 wew. 239, pok. 003

mail: sekretariat_kk@pulawy.sr.gov.pl

kierownik zespołu: tel. 81 888-55-85 wew. 234, pok. 004

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Aleja Partyzantów 6
Puławy 24 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć