Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Przeworsku

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Przeworsku
ul. Lwowska 9, 37-200 Przeworsk
Tel. (16) 648-74-68

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Pok. 3
Dyżury: wtorek, środa, czwartek
el. (16) 649-08-63

Kuratorzy tel:  (16) 649-08-58

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Lwowska 9
Przeworsk 37-200 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć