Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Lubartowie

zkss@lubartow.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie
ul. Lubelska 57
21-100 Lubartów
tel. 81 852-68-44, fax  81 852-68-44, pok. 8
mail: zkss@lubartow.sr.gov.pl

kierownik zespołu tel. 81 852-68-51, pok. 9

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Lubelska 57
Lubartów 21 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć