Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Pok. 23
Dyżury: poniedziałek, wtorek, czwartek
Tel. (16) 632-50-79 wew. 079

Kuratorzy tel:
Tel. (16) 632-50-68 wew. 068

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Adama Mickiewicza 24
Lubaczów 37-600 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć