Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław
Tel. (16) 621-40-24

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Dyżury: poniedziałek, środa, czwartek
Pok. 31
Tel. (16) 624-88-56

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

 

Jana Pawła II 11
Jarosław 37-500 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć