Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Chełmie

kuratorzy.karni@ chelm.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Chełmie
Pl. Kościuszki 3
22-100 Chełm
tel. 82 565-63-26, fax: 82 565-63-26, pok. 54
mail: kuratorzy.karni@ chelm.sr.gov.pl
kierownik zespołu:
tel.82 564-38-29, pok.53

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Plac Tadeusza Kościuszki 3
Chełm 22 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć