Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

kdorosli@bialapodlaska.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Białej Podlaskiej
Brzeska 20-22
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342-08-80 wew. 225, pokój 225
fax. 83 342-08-49
mail: kdorosli@bialapodlaska.sr.gov.pl

kierownik zespołu:
tel. 83 342-08-80 wew. 223, pokój 223

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Brzeska 20/22
Biała Podlaska 21 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć