Zespół I Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

zk1@lublin-wschod.sr.gov.pl

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Świdniku

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

tel.: 81 464-89-30, pok. 58
zk1@lublin-wschod.sr.gov.pl

kierownik zespołu tel.: 81 464-89-34, pok. 74

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
Świdnik lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć