Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, Sąd Rejonowy w Krośnie

Zespół Kuratorów Sądowych w Sprawach Karnych
Ul. Wolności 3, 38-400 Krosno
Kierownik zespołu:
Pok. 31
Tel. (13) 437-52-11
kurator.dor@krosno.sr.gov.pl

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Wolności 3
Krosno 38 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć