Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Dębicy

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich

Ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica
Sekretariat Zespołu
Pok. 207
Tel. (14) 682-73-60 wew. 205
kuratorzy@debica.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiego
Dyżury: wtorek, środa, czwartek, piątek
Tel. (14) 682-73-60

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
Słoneczna 3
Dębica Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć