Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Rodzinnych i Nieletnich Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych,  Rodzinnych i Nieletnich

Ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów
Sekretariat Zespołu
Pok. 6
Tel. (17) 276-81-31
kuratorzy@strzyzow.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Dyżury: wtorek, piątek – godz. 10.00-14.00
Pok. 1
Tel. (17) 276-81-18

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

3 Maja 14
Strzyżów 38-100 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć