Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sąd Rejonowy w Sanoku

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich 

ul. Kościuszki 5, 38-500 Sanok
Tel. (13) 465-67-87
kuratorzy@sanok.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Dyżury: poniedziałek, środa, czwartek
Pok. 102
Tel. (13) 465-67-63

Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych pok. 102

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

 

Kościuszki 5
Sanok 38 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć