Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Rodzinnych i Nieletnich Sąd Rejonowy w Ropczycach

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich

Ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce
Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Tel. (17) 222-03-31
kurator@ropczyce.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiego
Dyżury: poniedziałek, wtorek, środa, piątek
Tel. (17) 222-03-32

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Juliusza Słowackiego 7
Ropczyce 39-100 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć