Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich, Sąd Rejonowy w Jaśle

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich
ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
Tel. (13) 446-70-62

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Dyżury: wtorek, środa, czwartek – 8.00-15.30
Pok. 210
Tel. (13) 448-62-77

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

 

Armii Krajowej 3
Jasło 38 Województwo podkarpackie PL
Zobacz jak dotrzeć