Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sądzie Rejonowym w Rybniku

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sądzie Rejonowym w Rybniku

Sekretariat Zespołu  pok.3

tel.(32)4393169, fax: (32)4393169

kuratorzykarni@rybnik.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu  Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych

pok.4  tel.(32)4393160

plac Kopernika 2
Rybnik 44-200 śląskie PL
Zobacz jak dotrzeć