Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sądzie Rejonowym w rudzie Śląskiej

Sekretariat Zespołu

tel.(32)4381420, fax.(32)4381421

kuratorzy_k@ruda-slaska.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu  Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych

pok.3.24 tel.(32)4381430

Bukowa 5
Ruda Śląska 41-700 śląskie PL
Zobacz jak dotrzeć