Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sądzie Rejonowym w Mikołowie

www.mikolow.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu

pok.17 tel.(32)7846117

Kierownik  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych

pok.18 tel.(32)7846118, 504930146