Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych

ul.Powstańców Warszawy 23  44-101 Gliwice

kuratorzy.karni@gliwice.sr.gov.pl

Sekretariat pok.001 tel.(32)3387480 fax(32)3387481

Kierownik Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych

tel.(32)3387481

Powstańców Warszawy 23
Gliwice 44 śląskie PL
Zobacz jak dotrzeć